grafik

Danmarks største it-messe skræddersyet til byggeriet

Dansk Byggeri inviterer i samarbejde med BASIT til Danmarks største it-messe for håndværkere og entreprenører.
Det er ikke kun en unik mulighed for at få et indblik i alle de nye, smartere og bedre IT-løsninger til byggeriet. Danmarks mest modne IT-virksomheder står også klar til at give jer alle de gode råd til, hvordan I kan bruge dem i jeres virksomhed.
4. Februar Teknologisk Institut Taastrup: 08.00-15.00
5. Februar Teknologisk Institut Aarhus: 08.00-15.00

28 leverandører skræddersyet til byggebranchen

Tryk på leverandør for at læse mere
lundberg data
Infrasoft
calwin
intranote
orbit
exigo
pronto
PWC

Dækker alle områder indenfor en håndværksvirksomhed

Alle arbejdsprocesser - fra tilbudsgivning til aflevering - kan dækkes af færdige standard IT-værktøjer. Vi har delt leverandørerne ind i fem kategorier for at gøre det lidt lettere for dig.

Administration

På Dansk Byggeri IT-messe findes der både små og store administrative systemer. Afklar behov og krav, og find det som passer bedst til virksomheden.

Finans

Sammenligning af krav til f.eks. økonomisk sagsstyring, budgetmodul, likviditetsstyring og stadeopgørelse.

Fakturahåndtering

Sammenligning af krav til f.eks. betalingsopfølgning og fakturagodkendelse.

Kan du genkende følgende udfordringer:

Vores rapporter tager for lang tid at lave

Faktureringer

Det tager for lang tid at beregne løn

Vi mangler et bedre system til vores mange bilag

Tilbudsgivning

IT-værktøjer til tilbudsgivning dækker over hele processen fra modtagelse af udbudsmateriale til håndtering af dokumenter på byggesagen f.eks. byggemødereferater.

Tegningshåndtering

IT-værktøjer til tegningshåndtering dækker over funktioner i både 2 simple 2D tegninger til avancerede 3D BIM-modeller.

Kalkulation

Sammenligning af kalkulationsprogrammer som er specialiserede med mulighederne i administrationssystemet mv.

Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering kan foregå på mange måder. Skal virksomheden have en dokumentstyringsløsning med styring af skabeloner og fast struktur eller skal der opbygges en fleksibel mappestruktur som kan tilpasses den enkelte sag.

Kan du genkende følgende udfordringer:

Vi har problemer med at håndtere tegningsmateriale i forbindelse med tilbud

Vores dokumenter og skabeloner bliver ikke struktureret nok

Vores kalkulation tager for lang tid at lave

Planlægning

Skal IT-værktøjerne være fokuseret på at planlægge mindre service- og spjældopgaver med den enkelte håndværker i centrum eller skal sagen være i centrum med udgangspunkt i kapacitetsplanlægning?

Mandskab

Planlægningsløsninger og synlige elektroniske tavler erstatter i større og større grad Excel og andre metoder til korttidsplanlægning. Samtidigt vinder planlægningsmetoder på byggesagerne frem i forhold til styre den enkelte byggesag på tværs af fag og opgaver.

Materiel

Hvis virksomheden har mange deleværktøjer som skal styres, fordi det er kostbart bare at købe eller leje nyt findes der IT-værktøjer som kan planlægge dette udstyr. En del af IT-værktøjerne kan også registrere materielforbruget på sagerne.

Kan du genkende følgende udfordringer:

Vi har ikke et overblik over vores sager og medarbejdernes tid

Vi får ikke udnyttes vores ressourcer optimalt

Vi har ikke styr på vores materiel/anlægsaktiver

Udførsel

Udførelse handler om kommunikation af arbejdsopgaver således at håndværkerne får dem effektivt og rettidigt. Udførelse handler også om at få registeret forbrug af timer, materialer og materiel til sagen. I den udstrækning, der er ekstraarbejde, skal IT-værktøjerne også kunne håndtere aftalesedler.

Arbejdsseddel

Al den tid håndværkerne sidder i deres biler på vej efter information er spild af tid. IT-værktøjer kan formidle arbejdssedlen. Jo mere kontoret har noteret i forbindelse med aftaleindgåelsen, jo bedre kan håndværkerne udfører deres arbejde.

Aftaleseddel

Nogle af IT-værktøjerne gør det muligt at danne en aftaleseddel på pladsen som effektivt kan formidles til kunden og hjem til kontoret. På den måde kan ekstraarbejde blive formaliseret økonomisk på en struktureret måde.

Tidsregistrering

Sammenlign IT-værktøjer i forhold til om de giver mulighed for godkendelse fra nærmeste leder eller om der kan tidsregistreres på ekstraarbejde på en nem og effektiv måde. Tidsregistreringen kan bruges som både faktura- og løngrundlag.

Materialeregistrering

Mange virksomheder køber ind til sagerne. De virksomheder, der virkeligt tjener penge, har styr på deres materialeforbrug. Både på de større entrepriseopgaver, men ikke mindst på de sager hvor materialer betales efter forbrug.

Kan du genkende følgende udfordringer:

Vores medarbejderes tidsregistrering er ikke god nok

Vi mangler et overblik over sammenhængen mellem sag og tidsforbrug

Det tager for lang tid at beregne løn

Vi taber tid som følge af ventetid

Aflevering

IT-værktøjer til aflevering handler om dokumentation. Dokumentationen kan enten være via et KS-system eller et system til drift– og vedligeholdelse. Mange virksomheder afleverer også dokumentation i forbindelse med stadeopgørelse og aconto-fakturering.

Kvalitetssikring

Sammenlign hvad de specialiserede IT-værktøjer til kvalitetssikring kan sammenlignet med produktionsstyringsværkøjer, hvor man kan tage et billede og skrive en bemærkning. På de større entrepriser skal man typisk have et specialiserede KS-værktøj.

Drifts- og vedligeholdelse

Der bliver i stigende grad efterspurgt materiale til drift- og vedligeholdelse fra kunderne. Se hvilke IT-værktøjer, der kan hjælpe og hvordan, på Byggeriets IT-messe.

Kan du genkende følgende udfordringer:

Vi mangler bedre dokumentation i forbindelse med afleveringsforretningen

Vi bruger for meget tid på at skrive på byggepladsen

Bedre opsamling af dokumentation og kvalitetssikring

Indlæg

Tryk på leverandør for at læse om indlæg
Taastrup

Tidspunkt Scene 1 Scene 2
08:30-09:00 EG Ajour
09:15-09:45 E-komplet C-WEB
10:00-10:30 Maguru Ordrestyring
10:45-11:15 IT-effect iKontrol
Pause: Der serveres en sandwich
11:30-12:00 E-komplet Maguru
12:30-13:00 Ordrestyring Ajour
Pause: Der serveres kage og frisk kaffe
13:15-13:45 C-WEB EG
14:00-14:30 IT-effect iKontrol
Aarhus

Tidspunkt Scene 1 Scene 2
08:30-09:00 IT-effect iKontrol
09:15-09:45 Maguru Ordrestyring
10:00-10:30 C-WEB E-komplet
10:45-11:15 EG Ajour
Pause: Der serveres en sandwich
11:30-12:00 IT-effect Maguru
12:30-13:00 E-komplet iKontrol
Pause: Der serveres kage og frisk kaffe
13:15-13:45 Ordrestyring C-WEB
14:00-14:30 EG Ajour
"Du skal tage med for at holde dig skarp på, hvad der sker på markedet. Det er en stor fordel, at alle udstillerne er samlet ét sted, hvor du relativt hurtigt kan få en fornemmelse for, hvad der rør sig. Det får man ikke i en nyhedsmail, og man kan ikke bare google sig frem til de mange muligheder - man er nødt til at være til stede for at få det fulde overblik."

Michael Lund

Michael Lund A/S

Tilmeld IT-messen

Du kan allerede nu tilmelde dig IT-messen. Det er gratis at deltage for medlemmer af Dansk Byggeri. Andre er også meget velkomne mod betaling af et deltagergebyr på 500 kr.
IT-messens samabejdspartnere kan invitere håndværks- og entreprenørvirksomheder gratis med til Dansk Byggeri IT-messe 2020

Bemærk: Udeblivelse uden afbud koster 500 kr.

Dansk Byggeri  logo BASIT logo